An Stair, an Pholaitíocht agus Cuairt an Uachtaráin ar an mBreatain Mhór / History, Politics and the President’s State Visit to Great Britain

English version second

L7La 2014 cabhair mé le Páidí Ó Lionáird ar 7Lá ar TG4 arú aréir (8/4/14) faoi chomhthéacs polaitiúil chuairt Michael D. ar an mBreatain Mhór. Tá béim ar leith curtha ag na meáin ar thábhacht stairiúil an chuairt, agus ar an stair a cheanglaíonn an dá stát le chéile agus a scar óna chéile iad. Dúirt mé gurb é an rud is mó a bhí á dhéanamh ag an dá stát san ócáid seo ná bunús láidir seasmheach a thógail le haghaidh có-oibriú eatarthu sa gcomhthéacs Eorpach agus domhanda amach anseo.

7La 2014 bI spoke to Páidí Ó Lionáird on the TG4 current affairs programme  7Lá the night before last (8/4/14) about the political context for the state visit by President Michael D. Higgins to Great Britain. There has been strong emphasis in the media on the historical imprtance of the visit and on the history that has connected the two states – and pushed them apart. I mentioned that the central project the two states were engaged in with this visit was the building of a strong, stable foundation for future co-operation in European and global contexts.

http://nasc.tg4.tv/1k0itqt

Advertisements

About niallodoc

Senior Lecturer in the School of Political Science and Sociology at the National University of Ireland Galway
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s